مرکز آموزش مجازی( هوشمند)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی جهرم با یک تور از فضای دانشگاه همراه شما هست

دانشگاه علوم پزشکی جهرم با یک تور از فضای دانشگاه همراه شما هست

دانشگاه علوم پزشکی جهرم با یک تور از فضای دانشگاه همراه شما هست

اطلاعیه های مرکز آموزش مجازی(هوشمند)

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

اخبار مرکز آموزش مجازی(هوشمند)

تازه ترین اخبار

همکاری در اجرای بخش معارفی بیست و هشتمین جشنواره قرآن و عترت
همکاری در اجرای بخش معارفی بیست و هشتمین جشنواره قرآن و عترت

همکاری در اجرای بخش معارفی بیست و هشتمین جشنواره قرآن و عترت

همکاری در برگزاری آزمون پذیرش بهورز
همکاری در برگزاری آزمون پذیرش بهورز

همکاری در برگزاری آزمون پذیرش بهورز

همکاری در برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه
همکاری در برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه

همکاری در برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه

اجرای آزمون بدو خدمت کشوری
آزمون بدو خدمت

اجرای آزمون بدو خدمت کشوری

اجرای آزمون الکترونیک کشوری ضمن خدمت ویژه کارکنان
آزمون ضمن خدمت

اجرای آزمون الکترونیک کشوری ضمن خدمت ویژه کارکنان

اجرای آزمون بخش معارفی جشنواره قرآن و عترت
آزمون الکترونیک جشنواره قرآن و عترت

اجرای آزمون بخش معارفی جشنواره قرآن و عترت

اخبار چندرسانه ای

همکاری در اجرای بخش معارفی بیست و هشتمین جشنواره قرآن و عترت

همکاری در اجرای بخش معارفی بیست و هشتمین جشنواره قرآن و عترت

عکس

همکاری در برگزاری آزمون پذیرش بهورز

همکاری در برگزاری آزمون پذیرش بهورز

عکس

درمانگاه بیمارستان پیمانیه مراجعه کنید

ویدئو

برای ویزیت متخصصین عفونی، به کلینیک هنری

صوت

رویدادها

بیمارستان استاد مطهری منتخب رعایت بهداشت دست و کنترل عفونت در سطح دانشگاه شد

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

خدمات مرکز آموزش مجازی(هوشمند)

تازه ترین خدمات

صفحه علم سنجی

انتصابات

پرتال جامع شهدای دانشجو

سامانه پژوهان

رزرو اینترنتی نوبت

سامانه کتب دانشگاه

صفحه علم سنجی

صفحه علم سنجی

صفحه علم سنجی

تنظیمات قالب