مرکز آموزش مجازی( هوشمند)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دکتر محمد رحمانیان

دکتر محمد رحمانیان

ریاست دانشگاه و رئیس شورا

تحصیلات: متخصص بیهوشی

m.rahmanian@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54447760-071

شماره داخلی: 54440405 -071 - داخلی 306

دکتر اسماعیل رعیت دوست

دکتر اسماعیل رعیت دوست

معاون آموزشی دانشگاه و عضو شورا

تحصیلات: متخصص طب اورژانس

E.Rayat.dost@gmail.com

تلفن:‌ ۵۴۳۳۱۵۲۰-071

شماره داخلی: 327

دکتر لیلی مصلی نژاد

مدیر مرکز و عضو شورا

تحصیلات: دکترای برنامه ریزی آموزشی

lmosallanejad@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54336086-071

شماره داخلی: 235

دکتر مهدی مصلی نژاد

دکتر مهدی مصلی نژاد

معاون توسعه مدیریت و منابع و عضو شورا

تحصیلات: دکترای حرفه ای پزشکی

@